Atölye İ - İnayet Türkoğlu  
 

- 3. Kolordu Komutanlığı NATO'da TSK'nin Gücü ve Anıtlaşan Mehmetçik Rölyefi -
 

3’üncü Kolordu Komutanlığı Org. Mazlum İSKORA Kışlası tören alanında, Kolordu birliklerinin NATO ittifakı dâhilinde aldığı uluslararası görevleri resmeden anıtsal bir rölyef yapılmasına Şubat 2009 tarihinde karar verilmiş ve inşa edilen Anıtsal Rölyefin ana teması "NATO’da Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gücü ve Anıtlaşan Mehmetçik" olarak belirlenmiştir.

İlk tasarım çalışmalarına 2009 Mart ayında başlanan eserin, 01 Ekim tarihinde çamurdan yapım aşaması tamamlanmış ve kalıp işlemlerine başlanmıştır. Rölyef dokuz metre genişliğinde ve üç metre yüksekliğinde döküm bronz olarak yapılmıştır. Yapımında yaklaşık beş ton Bronz kullanılan eser Aralık 2009 ayında tamamlanmıştır.

Rölyef üzerine şimdiye kadar icra edilen NATO Harekâtları kapsamında birçok görev ifa eden Silahlı Kuvvetlerimizin Kara, Deniz, Hava ve Jandarma unsurlarını temsilen çeşitli harp silah ve araç motiflerine yer verilmiştir.

Rölyef bronz döküm olmasına rağmen, figürlerde en ufak ayrıntılar dahi resmedilmiş, Kolordu personelinin sağ kollarına taktıkları kolordu amblemi ve sol kolda bulunan Türk Bayrağı ve Türkiye yazısı dâhil ayrıntıların tamamı rölyef üzerine nakşedilmiştir.

Rölyefin geri planında Kolordunun ana karargâh binası ve buradan göreve uğurlanan ve bayrak taşıyan bir Kıt’a resmedilmiştir. NATO Yüksek Hazırlıklı Kolordularının konsepti dahilinde Barışı destekleme harekatından Beşinci madde düzenli harekata kadar icra ettikleri çeşitli muharebe motifleri ile uyumlu bir kompozisyon içeren rölyefin ön planında ana temada da belirtildiği gibi ‘Anıtlaşan Mehmetçik’ figürü yer almaktadır.

"Anıtlaşan Mehmetçik" figürü yüz ifadesinde; azim, irade ve vazifenin yerine getirilmesindeki kararlılıkla beraber, Mehmetçiğin doğasında var olan şefkat ve sıcaklık ile yüreğindeki temizliğin ifadesi de yansıtılmıştır.

Eserin ana çatısı olarak; Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün dünyaya mal olmuş "Yurtta sulh Cihanda sulh" özdeyişi rölyefteki bütün figürleri bir şemsiye gibi kavrayarak Kolordunun ana vazifesini belirtecek şekilde üst kısımda yer almaktadır. Rölyef, Büyük Önder Atatürk’ün özdeyişi doğrultusunda barışa hizmet eden 3 üncü Kolordunun her yere barış götürmesinin de bir sembolü olacaktır.Bu rölyefin, oluşum aşamalarını izlemek için buraya tıklayın.

 

web tasarım
ebruli

Copyright © 2008 - www.atolyei.com - Her hakkı saklıdır.